Bilder 2017 - Auswahl
Hundefreundin 1 - 60 x 70 cm

Hundefreundin 1 - 60 x 70 cm

Hundefreundin 2 - 65 x 70 cm

Hundefreundin 2 - 65 x 70 cm

Hundefreundin 3 - 50 x 60 cm

Hundefreundin 3 - 50 x 60 cm

Hundefreundin 4 - 40 x 50 cm

Hundefreundin 4 - 40 x 50 cm

Bauernhof 2 - 55 x 80 cm

Bauernhof 2 - 55 x 80 cm

Bauernhof 1 - 50 x 60 cm

Bauernhof 1 - 50 x 60 cm

Tona 1 - 45 x 80 cm

Tona 1 - 45 x 80 cm

Tona 2 - 50 x 70 cm

Tona 2 - 50 x 70 cm

Hinterhof 7 - 50 x 60 cm

Hinterhof 7 - 50 x 60 cm

Hinterhof 2 - 40 x 40 cm

Hinterhof 2 - 40 x 40 cm

Hinterhof 3 - 40 x 50 cm

Hinterhof 3 - 40 x 50 cm

Hinterhof 4 - 40 x 50 cm

Hinterhof 4 - 40 x 50 cm

Hinterhof 1 - 40 x 45 cm

Hinterhof 1 - 40 x 45 cm

Hinterhof 6 - 50 x 60 cm

Hinterhof 6 - 50 x 60 cm

Hinterhof 5 - 50 x 60 cm

Hinterhof 5 - 50 x 60 cm

Spaltgriffel - 40 x 50 cm

Spaltgriffel - 40 x 50 cm

Hinterhof 8 - 60 x 65 cm

Hinterhof 8 - 60 x 65 cm

Pflanze 2 - 60 x 70 cm

Pflanze 2 - 60 x 70 cm

Pflanze 1 - 60 x 70 cm

Pflanze 1 - 60 x 70 cm