Bilder 2012 - Auswahl
Vogel 1 - 40 x 50 cm

Vogel 1 - 40 x 50 cm

Vogel 2 - 50 x 60 cm

Vogel 2 - 50 x 60 cm

Lidya 1 - 50 x 60 cm

Lidya 1 - 50 x 60 cm

Lidya 2 - 50 x 60 cm

Lidya 2 - 50 x 60 cm

Steinbruch 1 - 40 x 50 cm

Steinbruch 1 - 40 x 50 cm

Im Atelier 2 - 67 x 132 cm

Im Atelier 2 - 67 x 132 cm

Im Atelier 3 - 62 x 127 cm

Im Atelier 3 - 62 x 127 cm

Im Atelier 1 - 70 x 95 cm

Im Atelier 1 - 70 x 95 cm

Hinterhof 1 - 50 x 60 cm

Hinterhof 1 - 50 x 60 cm

Hinterhof 4 - 39 x 61 cm

Hinterhof 4 - 39 x 61 cm

Hinterhof 5 - 71 x 124 cm

Hinterhof 5 - 71 x 124 cm

Hinterhof 3 - 70 x 95 cm

Hinterhof 3 - 70 x 95 cm